Medaillenspiegel - 2018

32 x Gold

 23 x Silber

   29 x Bronze

84 Medaillen


Baumholzer Michaela

22.04.2018     Robi Rahj Open                   Senior Silber

07.04.2018     Budapest Open                     Senior Bronze

03.02.2018     Italy Open                                   Senior  Silber

bis jetzt 32x Gold, 18x Silber und 8x Bronze


Ziegler Leonie    10.02.2007      KP 16014 

01.12.2018     Burghausen                               U12 Gold

03.11.2018     ÖM Fighting                              U12 Gold

03.11.2018     ÖM Newaza                              U12 Gold

22.10.2018     NÖ-LM Fighting                        U12 Gold

14.10.2018     B-LM Fighting                           U12 Gold   

14.10.2018     B-LM Newaza                           U12 Gold     

10.06.2018     Vienna Open Fighting         U12 Gold

09.06.2018     Vienna Open Newaza          U12 Gold

09.06.2018     Vienna Open Newaza          U15 Silber

21.04.2018     Robi Rahj Open                   U12 Gold

21.01.2018     ASKÖ-Landesmeisterschaft  U12 Gold                         

bis jetzt 21x Gold,  7x Silber, 1x Bronze, 2x 5.Platz                 


Reininger Vanessa  25.04.2007       KP 13865       

03.11.2018     ÖM Fighting                              U12 Bronze

22.10.2018     NÖ-LM Fighting                        U12 Bronze

10.06.2018     Vienna Open Fighting          U12 Silber

21.01.2018     ASKÖ-Landesmeisterschaft     U12 Gold                                   

bis jetzt 7x Gold , 5x Silber,  6x Bronze, 2x 4.Platz 


Godzinsky  Sophie  12.10.2005  KP 14482  

10.06.2018     Vienna Open Fighting          U15 Bronze

21.01.2018     ASKÖ-Landesmeisterschaft    U15 Gold

bis jetzt 2x Gold, 3x Silber,3x Bronze


Emily Gottlieber  

04.11.2018     ÖM DUO                                      U10 Bronze

04.11.2018     ÖM DUO                                       U8  Silber

22.10.2018     NÖ-LM DUO                                 U8   Silber

22.10.2018     NÖ-LM DUO                                 U10 Bronze

24.02.2018     Neulingsmeisterschaft DUO     U8  Gold

24.02.2018     Neulingsmeister. Fighting         U8  4. Platz

bis jetzt 1x Gold, 2x Silber, 2x Bronze, 4. Platz


Kaindl-Kofler Katrin     02.09.1980    KP 10720

09.06.2018     Vienna Open Newaza              Seniors Bronze

03.06.2018     EM 2018 Polen                             KK           Silber 

14.04.2018     Steirische LM Newaza                KK           Gold

bis jetzt 2x Gold, 2x Silber, 4x Bronze    


Heissenberger Daniel     10.07.1997    KP  10010 

04.11.2018     ÖM Fighting                                   KK           Silber

03.11.2018     ÖM Newaza                                 KK            4. Platz

22.10.2018     NÖ-LM Fighting                           KK            Gold

22.10.2018     NÖ-LM Newaza                           KK            Silber

14.10.2018     B-LM Fighting                               KK           Gold

14.10.2018     B-LM Newaza                               KK           Silber      

09.06.2018     Vienna Open Newaza             Seniors  Bronze

09.06.2018     Vienna Open Fighting            Seniors  Bronze

22.04.2018     Robi Rahj Open                      Seniors  Bronze

14.04.2018     Steirische LM Newaza                KK           Bronze

07.04.2018     Budapest Open                        Senior   Bronze

03.02.2018     Italy Open +94Kg                         Senior    Gold

03.02.2018     Italy Open -94Kg                         Senior     Silber

bis jetzt 11x Gold, 11x Silber, 11x Bronze, 4. Platz, 5. Platz


Walezcka   Luca    14.02.2008     KP  13374      

01.12.2018     Burghausen                                     U12 Bronze

03.11.2018     ÖM Fighting                                    U12 4. Platz

22.10.2018     NÖ-LM Fighting                              U12 Silber

14.10.2018     B-LM Fighting                                 U12 Gold   

21.04.2018     Robi Rahj Open                         U12 Bronze

21.01.2018     ASKÖ-Landesmeisterschaft         U12 Gold

bis jetzt 5x Gold, 7x Silber, 4x Bronze, 4x 4. Platz


Götz  Sebastian  07.05.2007      KP 12629

01.12.2018     Burghausen                                       U15 Gold

04.11.2018     ÖM Fighting                                       U15 Silber

22.10.2018     NÖ-LM Fighting                                 U15 Gold

14.10.2018     B-LM Fighting                                     U15 Silber   

14.10.2018     B-LM Newaza                                     U15 Gold   

10.06.2018     Vienna Open Fighting                U15 7. Platz

22.04.2018     Robi Rahj Open                          U15 Bronze

07.04.2018     Budapest Open                            U15 7. Platz                                             

21.01.2018     ASKÖ-Landesmeisterschaft            U15 Gold

bis jetzt 18x Gold , 10x Silber , 6x Bronze ,1x5 Platz, 3x 7.Platz 


Mumm  Robert  28.08.2005          KP 11662   

04.11.2018     ÖM Fighting                                         U15 Bronze

22.10.2018     NÖ-LM Fighting                                   U15 Bronze

14.10.2018     B-LM Fighting                                      U15 Gold   

10.06.2018     Vienna Open Fighting                  U15 Silber

22.04.2018     Robi Rahj Open                            U15 Gold

07.04.2018     Budapest Open                              U15 5. Platz

21.01.2018     ASKÖ-Landesmeisterschaft              U15 Silber 

bis jetzt 13x Gold, 8x Silber, 10x Bronze , 2x 4.Platz, 2x 5.Platz


Pallier Yannis 15.01.2006  KP  

10.06.2018     Vienna Open Fighting                  U15 Silber

21.01.2018     ASKÖ-Landesmeisterschaft              U15 Gold

bis jetzt 5x Gold, 2x Silber


Kerschbaumer Lukas 10.07.2006  KP  

10.06.2018     Vienna Open Fighting                U15 Bronze

21.01.2018     ASKÖ-Landesmeisterschaft            U15 4. Platz                               

bis jetzt 2x Silber, 3x Bronze, 2x 4. Platz


Manuel Czermak

03.11.2018     ÖM Fighting                                           U8 Gold

14.10.2018     B-LM Fighting                                        U8 Bronze

14.10.2018     B-LM Newaza                                        U8  Bronze      

09.06.2018     Vienna Open DUO                           U8 Bronze

24.02.2018     Neulingsmeisterschaft DUO               U8 Gold

24.02.2018     Neulingsmeisterschaft Fighting         U8 Bronze

bis jetzt 2x Gold, 4x Bronze


Peterl Czermak

24.02.2018     Neulingsmeisterschaft  Fighting       KK Silber

24.02.2018     Neulingsmeisterschaft  Newaza       KK Silber

bis jetzt 2x Silber


Albert Navasardyan

03.11.2018     ÖM Newaza                                           U12 Gold

22.10.2018     NÖ-LM Newaza                                     U12 Bronze

14.10.2018     B-LM Fighting                                         U12 Gold   

10.06.2018     Vienna Open Newaza                       U12 Bronze

09.06.2018     Vienna Open Newaza                       U12 5. Platz

24.02.2018     Neulingsmeisterschaft  Fighting         U12 Gold

24.02.2018     Neulingsmeisterschaft  Newaza         U12 Silber

bis jetzt 3x Gold, 1x Silber, 2x Bronze, 1x 5. Platz


Jochen Gottlieber

24.02.2018     Neulingsmeisterschaft  Newaza         KK Bronze

bis jetzt 1x Bronze


Haßl Florian 07.08.1989           KP 8878

07.04.2018     Budapest Open                                  Senior Bronze

bis jetzt 28x Gold, 12x Silber, 7x Bronze


Emma Panitz

04.11.2018     ÖM DUO                                                  U10 Bronze

04.11.2018     ÖM DUO                                                  U8  Silber

 

03.11.2018     ÖM Fighting                                            U12 Bronze

22.10.2018     NÖ-LM DUO                                            U8 Silber

22.10.2018     NÖ-LM DUO                                            U10 Bronze

14.10.2018     B-LM Fighting                                          U8  Gold   

09.06.2018     Vienna Open Duo                              U8  Bronze

bis jetzt 1xGold, 2x Silber, 4x Bronze


Bauer Samuel     02.03.2007        KP  12645        

04.11.2018     ÖM Fighting                                              U15 Silber

14.10.2018     B-LM Fighting                                           U15 Silber   

09.06.2018     Vienna Open Fighting                      U15 Silber

 

bis jetzt  1x Gold, 4x Silber, 1x 4.Platz, 2x 5.Platz       


Paul Scharf

22.10.2018     NÖ-LM DUO                                            U10 9. Platz

bis jetzt 9. Platz


Julia Martinez

22.10.2018     NÖ-LM DUO                                            U10 9. Platz

bis jetzt 9. Platz