Medaillenspiegel - 2020

3 x Gold

 4 x Silber

   0 x Bronze

    7 Medaillen


Nina Blagojevic

07.03.2020      Maribor Open                                     U12                     Gold                                

bis jetzt 2x Gold, 1x Silber, 2x Bronze


Ziegler Leonie    10.02.2007      KP 16014 

07.02.2020     Maribor Open Fighting                 U14                    Gold

07.03.2020     Maribor Open NeWaza                 U14                    Gold                        

bis jetzt 27x Gold,  11x Silber, 1x Bronze, 2x 5.Platz              


Walezcka   Luca    14.02.2008     KP  13374      

 

07.03.2020     Maribor  Open                                U14                   Silber

bis jetzt 9x Gold, 9x Silber, 6x Bronze, 4x 4. Platz


Götz  Sebastian  07.05.2005      KP 12629

 

07.03.2020        Maribor Open                              U16                   Silber   

bis jetzt 19x Gold , 13x Silber , 7x Bronze ,1x5 Platz, 3x 7.Platz


Heissenberger Daniel     10.07.1997    KP  10010 

 

07.03.202     Maribor Open                                 KK                        Silber

bis jetzt 11x Gold, 17x Silber, 12x Bronze, 4. Platz, 5. Platz


Slobodan Blagojevic

07.03.202     Maribor Open NeWaza                 KK                        Silber

bis jetzt 1x Silber, 1x Bronze